Criteris per a programacions de cicleCriteris de centre que cal tindre en compte a l'elaboració de les Programacions de Cicle. Aqueste programacions d'àrees de cada cicle es proposaran a la COCOPE, claustre i Consell Escolar de Centre per a la seua aprovació i actualització del nostre Projecte Curricular de centre.

Criteris per a Programacions de Cicle CP ARBRE BLANC height="500" width="100%" > value="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=20283234&access_key=key-1unjxjqj6k98mhg0pbbi&page=1&version=1&viewMode=">